У цій рубриці читач може ознайомитися, зокрема, із такими матеріалами:

Категорія «Історія і народознавство»

У категорії «Історія і народознавство» розміщені статті, у яких висвітлюються факти фальсифікації російськими (та радянськими) ученими історичного минулого України.

У матеріалі «ПРО ТРИ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКІ МОНАРХІЇ АНТИЧНОЇ ДОБИ» (https://ukrvisty.pro/istoriia-i-narodoznavstvo/pro-try-davnoukrayinski-monarkhiyi-antychnoyi-doby.html) йдеться про генетичний зв’язок сколотів Праукраїни (Великої Скіфії) із сучасними українцями, досліджений на антропологічному матеріалі. Цей факт, який намагалися ігнорувати та фальшувати російські учені, дозволяє датувати витоки української державности щонайпізніше VI ст. до н. е., коли сколоти мали три могутні царства, локалізовані в межах сучасної України.

У статті «ПРО ТЕ, ЯК РОСІЙСЬКІ УЧЕНІ ФАЛЬСИФІКУВАЛИ ВИТОКИ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ НА ВЛАСНУ КОРИСТЬ» (https://ukrvisty.pro/istoriia-i-narodoznavstvo/pro-te-yak-rosiyski-ucheni-falsyfikuvaly-vytoky-davnoruskoyi-derzhavnosti-na-vlasnu-koryst.html)

Корткий зміст монографії Віктора Кирія «Київ і Плісненськ у скандинавських середньовічних джерелах». Монографія переконливо доводить, що витоки української середньовічної державності ніколи не були російськими – Новгород та Ладога ніколи не були столичними містами Давньої Русі. Проце свідчить вся сукупність ранніх скандинавських середньовічних джерел. Легенди про витоки давньоруської державності у Новгороді та Ладозі виникли лише в ХІV ст. – у Росії – й були інтеорпольовані в контекст тогочасних списків-копій «Повісті врем’яних літ».

«ЗРУЙНУВАТИ ІДЕОЛОГІЧНИЙ «КАРФАГЕН» КРЕМЛЯ» (https://ukrvisty.pro/istoriia-i-narodoznavstvo/zruynuvaty-ideolohichnyy-karfahenkremlya.html). Рецензія Михайла Сікори на монографію Віктора Кирія «Київ і Плісненськ у скандинавських середньовічних джерелах».

У матеріалі «ФІКТИВНІ «РЮРИКОВИЧІ» ІСТОРИЧНОЇ МОСКОВІЇ» (https://ukrvisty.pro/istoriia-i-narodoznavstvo/fiktyvni-ryurykovychi-istorychnoyi-moskoviyi.html) досліджено питання про генетичну неавтентичність «російської галузки» роду Рюриковичів.

Категорія «МОВОЗНАВСТВО»

У категорії «МОВОЗНАВСТВО» розміщені статті, у яких досліджуються питання мови, які є актуальними для суспільства.

У матеріалі «ПРО ВЖИТОК РЕЛІГІЙНИХ ТЕРМІНІВ – НЕДОЛІКИ У НОВОМУ ПРАВОПИСІ» (https://ukrvisty.pro/movoznavstvo/pro-vzhytok-relihiynykh-terminiv-nedoliky-u-novomu-pravopysi-lehko-kompensuvaty.html) йдеться про вплив радянської атеїстичної системи на сучасне мовознавство та про необхідність від нього звільнитися.

У статті «МОСКАЛІ ЧУЛИ ДЗВІН, ТА НЕ ЗНАЛИ, ДЕ ВІН…» (https://ukrvisty.pro/movoznavstvo/chuly-dzvin-ta-ne-znaly-de-vin-pro-kazusy-u-formuvanni-rosiyskoi-movy-na-osnovi-davnoruskoi-leksyky.html) досліджений той факт, що формування російської мови на основі давньоруської відбувалося носіями без розуміння останньої.